Випуск № 3(83), 2023

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Видобора В.В.
Факторний аналіз політики економічного ривка в латиноамериканських країнах

Мельник Л.Г.
Драйвери і інструменти формування адитивної економіки

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ishchuk Mykhailo
Primary factors shaping Ukraine’s customs and tariff policies amidst shadow economy

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Буняк Н.М., Мельник А.І.
Ризик-менеджмент в системі забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах невизначеності

Ляшенко Р.В.
Стратегічні аспекти інноваційного розвитку регіональних систем управління агробізнесом

Манн Р.В.
Інформаційна економіка: можливості та загрози в реалізації національних інтересів

Руденко О.А., Філипчук В.І., Семиз І.В.
Теоретичні основи формування смарт-економіки як пріоритету розвитку в умовах системного інноваційного та інформаційного прогресу

Степаненко С.В.
Теоретико-концептуальні основи інклюзивного розвитку економіки

Шпак Ю.Н., Ільницький В.В., Андрухів І.Т.
Порівняльна характеристика lean- та agile-методології управління ланцюгами поставок в умовах невизначеності

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Vishnikina Olena, Sabirov Aleхandr, Chepiha Mariia
Modern technological methods of menu development in restaurants

Зачосова Н.В., Ковальова О.Д.
Особливості управління економічною безпекою суб’єкта господарювання з урахуванням загроз воєнного часу

Кобеля-Звір М.Я, Звір Ю.В.
Грантова підтримка програми EU4Business для мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні під час війни

Nebaba Nataliia, Kucher Marharyta, Mazur Kateryna
Implementation of innovative technologies in the customer service system

Олініченко К.С., Чміль Г.Л., Прядко О.М.
Маркетингові технології просування інноваційного продукту за допомогою брендингу

Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю.
Соціальна відовідальність бізнесу та менеджменту: класифікація форм та детермінанти формування

Руда М.В., Копитко М.І.
Ефективний маркетинг як фактор зміцнення економічної безпеки підприємства

Stebliuk Natalia, Haponenko Svіtlana, Stepanova Daria
Marketing research of the services market of hotel and restaurant business establishments

Тульчинська С.О., Солосіч О.С.
Проблеми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану

Шостак Л.В., Суряк А.В.
Особливості забезпечення безпеки діяльності підприємства в умовах цифрової трансформації економіки

Шумкова О.В.
Засади впровадження міжнародного маркетингу у діяльність інноваційно-орієнтованих підприємств

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ткаченко Т.П.
Інноваційна складова економічної безпеки підприємств в умовах конкуренції

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ананьєва Ю.В.
Фінансові інструменти для ефективного управління ризиками в умовах глобалізації

Разінькова М.Ю.
Зовнішній державний борг України в умовах війни

Стулей В.А., Подеряко А.Г., Гожеляк О.
Проблематика оцінки макроекономічного впливу на ймовірності кредитного дефолту в умовах високої невизначеності

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Степаненко О.І., Бишовець А.О.
Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) в обліково-економічній системі підприємства

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Івашина О.Ф., Івашина С.Ю., Новікова Л.Ф.
Окремі аспекти інституціоналізації економічного розвитку цифрового суспільства