Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Науковий погляд: економіка та управління».

«Науковий погляд: економіка та управління» – це науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 1999 році Університетом митної справи та фінансів. Журнал є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка» та збірника «Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки». 


Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 21856-11756 ПР від 21 грудня 2015 року.

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року, № 515

ISSN друкованої версії журналу: 2521-666X 

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий погляд: економіка та управління

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.