Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Науковий погляд: економіка та управління».

«Науковий погляд: економіка та управління» – це науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 1999 році Університетом митної справи та фінансів. Журнал є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка» та збірника «Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки». 

Відомості про державну реєстрацію: внесено до Державного Реєстру суб’єктів у сфері медіа (Рішення № 1178 Протоколу № 13 Засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 квітня 2024 р.)

Ідентифікатор медіа: R30-03964

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року, № 515

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1)

Галузь науки: економічні.
Спеціальності:
 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 232 Соціальне забезпечення.

ISSN друкованої версії журналу:
2521-666X
ISSN електронної версії журналу: 2706-9079 

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий погляд: економіка та управління

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar: Науковий погляд: економіка та управління

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова публікацій: українська, англійська.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.