Випуск № 4(84), 2023

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Брик М.М., Петрук А.Р.
Економічна безпека держави в епоху глобалізації: виклики, стратегії та перспективи

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Атамас О.П.
Інвестиційна привабливість економіки України: концептуальні підходи та парадигми забезпечення сталого розвитку

Гапєєва О.М., Гапєєв С.М.
Екологічні виміри забезпечення економічної безпеки національних економік

Горбач Л.М., Уніга О.В., Невар О.В.
Стратегічне значення деревообробної промисловості у розвитку зеленої економіки та ринку праці в Україні

Журавель Р.О.
Особливості управління ризиками в аграрній сфері економіки України

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ivanova Natalia
National context of the study of the problem of digital marketing management in scientometric databases

Келманович О.І.
Вплив факторів на показники фінансово-економічної безпеки підприємства в системі конвергенції трансформаційних змін

Кушнір Л.В.
Вплив сучасних тенденцій у сфері управління персоналом на трансформацію професійних навичок HR-менеджера

Тульчинська С.О., Солосіч О.С.
Забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах інтелектуально-орієнтованого розвитку господарських систем

Хіміч С.В.
Цифрова трансформація бізнес-процесів промислового підприємства

Цурканов М.А.
Генезис розвитку конкурентного потенціалу та конкурентних переваг підприємств

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гречко А.В., Очеретяна О.В.
Вплив складових сталого розвитку на підвищення ефективності підприємництва в умовах регіональних бізнес-трансформацій

Хохуляк О.О.
Фінансовий механізм реалізації стратегій сталого розвитку територіальних громад

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Вербицька А.В., Дивнич Г.А., Нагорна Н.С., Петрик О.Л.
Матриця взаємодії ключових стейкхолдерів розвитку соціального підприємництва як детермінанти реінтеграції військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дудчик О.Ю., Моня Н.В.
Вплив підприємств України на національну фінансово-економічну безпеку держави

Заруцька О.П., Новікова Л.Ф., Григель А.В.
Особливості бізнес-моделей банків України

Кульчицька Н.Є.
Використання освітніх кластерів для управління фінансовим забезпеченням розвитку освіти на муніципальному рівні

Поліщук Н.В., Заболотна Я.В.
Особливості формування капіталу підприємства

Пономарьова О.Б., Моня Н.В.
Напрями модернізації діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні шляхом впровадження зарубіжного досвіду

Посмітна М.В.
Періодизація розвитку банківської системи України у контексті реалізації макроекономічної політики Національного банку України

Середа О.О.
Поведінкові аспекти фінансової безпеки домогосподарств

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Вакульчик О.М.
Обгрунтування методичного підходу до обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління

Іванков В.М.
Кваліфікаційні характеристики судово-економічного експерта