Випуск № 3(79), 2022

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Видобора В.В.
Динаміка та закономірності економічного ривка в країнах азійського регіону

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Нагара М.Б.
Світова практика імплементації засад циркулярної економіки

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гонтарук Я.В., Бєлкін І.В., Трапаідзе С.М.
Формування моделі взаємодії енергокооперативів з комерційними посередницькими підприємствами в сфері реалізації біопалива

Немировська О.В., Горбовий А.Ю.
Застосування технології медіадизайну як інструмента фірмової ідентифікації маркетингових комунікацій (на прикладі розробки стратегії корпоративного стилю структурного підрозділу ДПУ)

Ткаченко Т.П.
Теоретико-методологічне підґрунтя забезпечення безпековості економічної діяльності промислових підприємств

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Bannikov Valentyn
Detailing of the implementation algorithm and approaches to control the effectiveness of the lean production system

Євтушенко В.А., Куценко Т.М., Антонов І.М.
Цифрова трансформація підприємницької діяльності в контексті економіки знань на принципах соціальної відповідальності

Казановський А.А.
Методи стимулювання персоналу компанії шляхом преміювання за допомогою колегіального рішення співробітників

Копитко М.І., Заверуха Д.А.
Конкурентоспроможність промислових підприємств України та їх адаптивність до викликів у процесі управління змінами під впливом Індустрії 4.0

Кошкалда І.В., Суркова В.О.
Методичні принципи визначення ефективності інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах

Парсяк В.Н.
Маркетинг-мікс: зміни у поглядах щодо інгредієнтів

Степаненко С.В.
Методичні аспекти оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу

Терещенко І.О., Боровик Т.В., Майборода О.В.
Таргетингова реклама як інструмент реалізації маркетингової комунікаційної політики підприємств

Тульчинська С.О., Солосіч О.С.
Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки підприємництва в умовах воєнного стану

Чміль Г.Л., Олініченко К.С., Прядко О.М.
Організаційні аспекти формування комунікативної політики промислового підприємства

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гречко А.В., Очеретяна О.В.
Порівняння рівня та темпів сталого розвитку регіонів України за допомогою таксономічного аналізу

Серьогіна Д.О., Пушкар Т.О., Жовтяк Г.А.
Маркетинг територій: підвищення інвестиційної привабливості

Ханін С.Г.
Інтелектуально-інноваційний розвиток регіональних економічних систем в умовах становлення креативної економіки

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бірюков Т.Р.
Еколого-економічний та правовий аспекти визначення поняття «відходи»

Лазарєва О.В., Горгоц A.O., Гориславська В.В.
Структурні компоненти відновлення системи землекористування в Україні

Токарчук Д.М.
Екозлочини та проблеми з відходами під час воєнних дій в Україні

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Ільченко Б.В.
Соціальний діалог в нових соціально-економічних реаліях: проблеми ефективності

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Архірейська Н.В., Панасейко І.М., Панасейко М.С.
Особливості податкової політики України в сучасних умовах та шляхи її удосконалення

Герасименко А.В.
Макроекономічні аспекти зародження та розвитку банківського кредитування промисловості до початку Другої світової війни

Марина А.С., Мирошниченко Г.Б., Шаповал І.А.
Валютна безпека України в умовах реалізації концепції сталого розвитку

Маслій Н.Д., Яцкевич І.В.
Fintech Німеччини та України: тенденції, перспективи та інвестиції

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Куницька-Іляш М.В.
Проблемно-перспективні сфери зміцнення міжнародної конкурентоспроможності та посилення структурних складових фінансової безпеки ІКТ-сектора України

Бобришев Є.С.
Аналіз впливу фінансових технологій на стратегічні пріоритети національної економіки