Випуск № 2(58), 2017

 

Титульна сторінка

Зміст

Гетьман О. О.
Ефективна зайнятість як запорука безпеки ринку праці

Волкова Н. В.
Регулювання оплати праці як напрям забезпечення соціальної безпеки

Літовченко Б. В., Єдинак В. Ю.
Людський вимір організації

Лисяк Л. В., Сальникова Т. В.
Напрями вдосконалення бюджетної політики України в умовах децентралізації

Баранник Л. Б., Алексєєва Л. О.
Рейтинги пенсійних систем

Крисоватий А. І., Новосад І. В.
Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил

Заруцька О. П., Згонік С. В., Косюга В. В.
Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності

Мещеряков А. А.
Теоретичні аспекти організації економіки банку

Стадник А. С.
Розвиток концепції мікропруденційного банківського регулювання в Україні на основі запровадження аналізу бізнес-моделей банків

Бабенко А. Г.
Державне регулювання в аграрному секторі України

Lopatynskyi Yu. M., Kindzerskyi V. V.
The imperatives of improving of the agrarian development regulating policy

Меглей В. І.
Еколого-економічний розвиток аграрного сектора України: перспективи державного регулювання

Романченко Ю. О.
Облікова політика як елемент системи обліку та контролю в державному секторі

Жадько К. С., Горященко Ю. Г.
Економетричне моделювання впливу архітектурних інновацій на обсяг чистого прибутку підприємства

Горб К. М.
Багаторівневий підхід до моделювання регіонального туристичного розвитку

Шаповал В. М., Пашкевич М. С., Герасименко Т. В.
Планування сталого розвитку туристичної території (на прикладі Дніпропетровської області)

Романовська Н. І.
Механізми фінансування розвитку системи вищої освіти

Mianecka Julia
Lehrerbildung in dem sich durch die reform verändernden schulsystem in Polen