Випуск № 1(57), 2017

 

Титульна сторінка

Зміст

Петруня Ю. Є.
Управлінські рішення та “суспільна думка”: макрорівневий аналіз

Студінська Г. Я.
Брендування як засіб забезпечення економічної безпеки держави

Коляда С. П.
Тріади менеджменту – креативний підхід до розвитку організації

Баранник Л. Б., Даценко В. В.
Фіскальні інструменти стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств

Кафка С. М.
Документування господарських операцій з надходження необоротних активів на підприємство

Гiрман А. П.
Оцінювання соціальної складової безпеки України

Глуха Г. Я.
Теоретико-методологічні аспекти дослідження економічного зростання та розвитку

Романченко Ю. О.
Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів

Петруня В. Ю., Геращенко C. О.
Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні

Ковальчук Н. В.
Рейтинги з корпоративної соціальної відповідальності як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств

Галица И. А.
Стратегические изменения характера управления предприятием в виртуально-интеллектуальной экономике

Падерин И. Д., Горященко Ю. Г.
Стратегическое управление на предприятиях разных видов бизнеса

Олексієнко Р. Ю.
Дослідження першопричин виникнення інтересів економічних суб’єктів щодо виходу на міжнародні ринки

Кодацька Н. О.
Аналіз демографічних факторів формування молодіжного ринку праці в Україні та країнах Євросоюзу

Гуцалова Ю. Є.
Проблема й дилема фінансового забезпечення пенсійної системи в Україні

Новак Є. Е.
Теоретичні засади розвитку стратегії підприємств малого та середнього бізнесу

Насонов М. І.
Удосконалення системи управління промисловим підприємством на засадах контролінгу