Випуск № 1(55), 2016

 

Титульна сторінка

Зміст

Вакульчик О. М., Васильєва В. Г., Дубицький Д. П.
Оподаткування прибутку підприємства: еволюція, перспективи та відображення в обліку і звітності

Лисяк Л. В., Качула С. В.
Бюджетний потенціал забезпечення сталого людського розвитку в Україні

Петруня Ю. Є., Петруня В. Ю.
Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств

Климкович Н. И.
Концептуальные подходы к управлению эффективностью бизнеса: сущность и сравнительный анализ

Chyrychenko Yu. V.
Certain philosophical issues of the Ukrainian international investment process

Баранник Л. Б., Овчинников А. В.
Податкова реформа як запорука бюджетної безпеки та фінансової стабільності

Осецький В. Л.
Управління власністю як умова посилення функцій держави: інституційний контекст

Velichkin V. O., Voshchyna M. O., Sheiko Yu. S.
Currency system of Ukraine and stages of its development

Гетьман Д. О.
Побудова індексу фінансової конкурентоспроможності регіонів України

Івашина С. Ю., Івашина О. Ф.
Розвиток макроекономічного регулювання в Україні

Макогон В. Д.
Формування дохідної частини бюджету як складової фінансово-економічного регулювання

Білова Н. А., Навроцька Н. Г., Євсєєва Т. М.
Ідентифікація та класифікація за УКТЗЕД штучної шкіри залежно від її фізичних характеристик

Літовченко Б. В.
Виклики креативної економіки природі та культурі організації

Чириченко Ю. В., Кожаліна Н. П.
Модернізація основних складових місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів

Устюшенко Н. А.
Устойчивость рынка недвижимости Республики Беларусь на примере минского рынка квартир в период с 2010 по 2015 гг.

Єдинак В. Ю., Єдинак Т. С.
Актуальні питання державного управління митною справою в Україні

Щетинін А. І.
Відносини власності в умовах розбудови ринкової економіки

Гірник Є. В.
Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз

Гетьман О. О.
Механізми забезпечення безпеки зайнятості на вітчизняному ринку праці: реалії та прогнози

Величкін В. О., Бабенко Є. А.
Соціально-економічна база регіону та рівень монетизації економіки на регіональному рівні