Випуск № 2(54), 2015

 

Титульна сторінка

Зміст

Глуха Г. Я.
Концептуальні засади впливу інтеграційних і глобалізаційних процесів на механізм управління економічним зростанням

Борздова Т. В.
Кадастровая оценка земель населенных пунктов: цели и порядок проведения в Республике Беларусь

Velychkin V. A., Morenko M. A.
Analysis of the current state of venture IJI in Ukraine, definition of features and the prediction of the possible trends of the venture capital investment

Маляр Д. В.
Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні

Гетьман О. О.
Проектування демографічного розвитку регіону в забезпеченні його соціальної безпеки

Киреенко В. П.
Основные тенденции выбросов парниковых газов в Республике Беларусь

Піскова Ж. В.
Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності в Україні

Новікова К. І., Новікова Л. Ф.
Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні

Дорина Е. Б.
Конкурентоспособность регионов Республики Беларусь и еѐ оценка

Лобза А. В., Бикова А. Л.
Підходи до створення ефективної системи адаптації персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві

Осадча Н. В., Галясовська О. В.
Особливості наукового аналізу проблеми захисту національних інтересів в умовах членства у СОТ (на прикладі експорту деревини)

Однорог М. А.
Український досвід державного фінансового регулювання АПК як об’єкта інвестицій

Семенова Л. Ю.
Проблеми та перспективи розвитку молодіжного ринку праці в Україні

Пасічник Т. О.
Особливості інноваційного підходу в логістичній діяльності підприємств

Гірман А. П., Волкова Н. В.
Державне регулювання міграційних процесів в умовах глобалізації ринку праці

Гетьман Д. О.
Нормативно-правові передумови механізму фінансової конкурентоспроможності промислового регіону

Петрова Г. Є.
Зовнішньоекономічні відносини країн Східної та Центральної Європи та України

Костенко О. А.
Формування міжбюджетних відносин з метою підвищення рівня фінансової самодостатності місцевих органів влади

Котко О. К.
Інноваційна культура як компонент національної інноваційної системи

Лаврук В. В.
Сутність і дефініції поняття модернізації тваринництва в національній економіці