Випуск № 1(53), 2015

 

Титульна сторінка

Зміст

Petrunia Yu. Ye.
“Public choice” and marketing-management processes

Вакульчик О. М., Васильєва В. Г.
Удосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів

Осецький В. Л., Калінкова І. Ю.
Активізація дії механізму трансмісії економічних шоків як шлях нормалізації монетарної політики України

Pavlenko O. O., Triakina O. O., Kouzmine S. I.
Standards for goods and services and education standards: promotion of standards

Малюта І. А.
Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі

Новікова К. І., Новікова Л. Ф.
Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області

Баранник Л. Б., Яковлев А. Н.
Национальные финансовые системы в условиях посткризисного развития

Мещеряков А. А., Синюк А. О.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України

Літовченко Б. В., Коляда С. П.
Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації

Пільгуй С. С.
Аналіз та управління фінансовою стійкістю банку: зарубіжний досвід і сучасний стан

Петруня В. Ю.
Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти

Мамонов К. А., Угоднікова О. І.
Інструменти формування та реалізації потенціалу розвитку будівельних підприємств

Осецька Д. В.
Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід

Горб К. М.
Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту

Єдинак Т. С., Книшек О. О.
Теоретичні аспекти організації контролю зовнішньоекономічних операцій підприємств на міжнародному та національному рівнях

Губа О. І.
Прискорена амортизація як сучасний засіб податкового стимулювання

Дубицький Д. П., Довгалюк Л. Л.
Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства

Рева Т. М., Шавкунова О. Е.
Непрямі податки в умовах антикризового регулювання економіки

Zhyr S. I., Ahapova V. V., Chеrnousоvа H. A.
Methodical approach to statistical analysis of forced interregional migration

Падерін І. Д.
Виробнича програма як основа динамічної системи планування діяльності промислового підприємства

Комар Н. Г.
Нормативно-правове забезпечення реструктуризації фінансів аграрних підприємств

Борисенко О. П.
Митне оподаткування як фактор підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни