Випуск № 2(50), 2013

 

Титульна сторінка

Зміст

Зварич О. В.
Інституційні засади судового збору і державного мита

Вакульчик О. М., Єдинак Т. С., Книшек О. О.
Використання досвіду ЄС у побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного постаудиту в Україні

Мещеряков А. А., Новікова Л. Ф.
Інвестиційна безпека держави

Губа М. О., Губа О. І.
Митне оподаткування як чинник удосконалення митної справи в Україні

Краснікова Н. О.
Глобальні детермінанти сучасного торговельного протекціонізму

Олексієнко Р. Ю.
Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД

Єдинак Т. С., Єдинак В. Ю.
Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України

Платонов О. І.
Ланцюг поставок у мультимодальних перевезеннях

Івашина О. Ф., Ковтун Н. С.
Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки

Навроцька Н. А.
Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в умовах глобалізації

Маляр Д. В.
Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління

Куриляк В. Є., Живко М. А., Літовченко Б. В.
Креативна економіка як нова парадигма постіндустріальної цивілізації

Васильєва В. Г., Татаренко Н. М.
Удосконалення національної системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог

Горб К. М.
Використання системи паблік рилейшнз в управлінні міжнародним туризмом

Навроцька Н. Г., Вишнікіна О. В.
Про ідентифікацію виробів з хутра за УКТ ЗЕД

Чорний В. С., Матійчук Л. П.
Особливості статистичного аналізу митних правопорушень в Україні

Пасічник Т. О.
Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства

Стеблянко М. Д.
Особливості використання методів нетарифного регулювання ЗЕД у зарубіжних країнах

Пасічник К. С.
Стандартизація економічної інформації в системі економічної безпеки національної економіки

Олефіренко Т. В.
Першопричини виникнення та об’єктивна необхідність державного регулювання аграрного виробництва в умовах інтеграції у світову систему господарських відносин

Івашова Л. М., Атамас О. П.
Проблеми та перспективи розвитку інфраструктурного забезпечення експорту зерна в Україні