Випуск № 1(49), 2013

 

Титульна сторінка

Зміст

Пашко П. В.
Удосконалення митної справи в Україні

Вакульчик О. М., Харламова І. Д.
Кількісна оцінка якісних характеристик суб’єкта ЗЕД з метою надання статусу уповноваженого економічного оператора

Чириченко Ю. В.
Ризики подальшої зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки

Платонов О. І.
Основи ефективності мультимодальних перевезень

Олексієнко Р. Ю.
Порядок визначення митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій за недотримання митних правил при державному регулюванні ЗЕД

Сагарьова Д. О.
Генезис постмитного контролю в Україні

Войтов С. Г.
Науково-прикладні аспекти визначення країни походження товарів

Пилипенко Г. М.
Взаємодія державного і наднаціонального регулювання в умовах глобалізації

Навроцька Н. А.
Інвестиційний клімат як характеристика глобального інвестиційного простору

Геращенко С. О., Петруня В. Ю.
Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції

Анисимов Е. Г., Сауренко Т. Н., Липатова Н. Г.
Методология формального описания взаимодействия государств – участников экономических союзов

Мещеряков А. А., Новікова Л. Ф.
Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової системи держави

Зайцев В. Є., Малюта І. А., Бендосенко М. В.
Роль спільних підприємств у розвитку національного господарства України

Заячковська Г. А.
Формування моделі поведінки споживачів на ринку міжнародних туристичних послуг: міжкультурний підхід

Петрова Г. Є.
Економічна безпека сучасної зовнішньої торгівлі України

Коляда С. П., Алмаз Л. О., Гребенок О. О.
Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності

Пасічник Т. О.
Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення.

Кущенко Д. І.
Розвиток малого та середнього бізнесу у світі

Камушков О. С.
Розвиток малого та середнього бізнесу у світі

Ткач В. О., Хомич Г. М.
Аналіз розвитку готельно-ресторанного бізнесу на умовах франчайзингу в Україні