Випуск № 2(48), 2012

 

Титульна сторінка

Зміст

Петруня Ю. Є., Олексієнко Р. Ю.
Дослідження експортно-імпортних тенденцій як основи для розрахунку митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій у митному регулюванні ЗЕД

Оніщенко А. В.
Головні центри економічних інтеграційних процесів Азійсько-Тихоокеанського регіону

Літовченко Б. В., Єдинак В. Ю.
Зміни організаційної структури у процесі стратегічного планування діяльності митної служби

Васильєва В. Г., Татаренко Н. М.
Сучасний стан та напрямки розвитку аудиту митної вартості товарів

Пашко П. В.
Щодо термінів “митна політика” та “митна справа”

Чириченко Ю. В.
Розвиток міжнародної торгівлі: визначення сучасної проблематики для України

Коляда С. П., Добробаба Д. Є.
Аналіз системи розвитку персоналу митного органу та визначення підходів до оцінки її ефективності

Войтов С. Г.
Методологія дослідження та сутнісна детермінація категорії митно-тарифного регулювання

Книшек О. О., Дяченко Є. С., Білан Ю. М.
Управління ризиками як основа проведення успішного митного постаудиту: зарубіжний досвід та українські перспективи

Вакульчик О. М., Дубицький Д. П.
Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Ільїна А. В., Губа О. І.
Загрози економічній безпеці держави в контексті митного оподаткування

Бережнюк І. Г., Джумурат О. В., Несторишен І. В.
Особливості застосування системи управління ризиками митними службами США та країн Європи

Навроцька Н. А.
Систематизація інвестицій у міжнародному інвестиційному процесі

Брижатий В. В.
Міжнародна конкурентоспроможність корпорації

Касян С. Я., Уляшева А. В.
Міжнародний авіаційний маркетинг у глобальному економічному просторі

Горб К. М.
Системний підхід у міжнародному маркетингу туристичних дестинацій

Юдіна Н. В.
Управління рекламною діяльністю суб’єктів ЗЕД в умовах глобалізації

Рекуненко І. І.
Проблеми здійснення транскордонних операцій з цінними паперами

Матвійчук І. О.
Інституціоналізація управління економічною безпекою держави

Ясенецький В. С.
До питання про сутність і зміст ринкової інфраструктури

Бутенко Н. В.
Концептуальні засади розвитку промислового маркетингу в умовах економічної глобалізації