Випуск № 1(47), 2012

 

Титульна сторінка

Зміст

Бережнюк І. Г., Бережнюк І. І.
Інститут уповноважених економічних операторів у Рамкових стандартах ВМО та Митному кодексі України

Вакульчик О. М., Єдинак Т. С., Костюченко К. С.
Європейський досвід оцінювання результатів упровадження системи спрощеного митного контролю та якості митного аудиту

Юрицин В. М.
Оценка эффективности взаимодействия таможни и бизнеса на принципах государственно-частного партнерства при осуществлении таможенных процедур в приграничной зоне России

Волосович С. В.
Страхування сплати митних платежів як різновид страхування кредитів довіри

Петруня Ю. Є., Губа М. О.
Адміністрування митних платежів: стан і перспективи

Губіна І. С.
Митний постаудит у системі митного контролю: проблеми нормативно-правового регулювання

Македон В. В.
Аналіз циклічного характеру процесів злиттів і поглинань міжнародних компаній на ринках США та Європи

Пилипенко Ю. І.
Стратегія зовнішньоекономічної політики України в умовах глобалізації

Дубицький Д. П., Кравець С. О.
Аналіз та шляхи підвищення економічного ефекту від процесу розпорядження майном, що перейшло у власність держави

Геращенко С. О., Петруня В. Ю.
Інвестиційний клімат країни як складова оцінювання середовища бізнесу

Мещеряков А. А., Сопотян С. В.
Проблеми розвитку фондового ринку та шляхи їх розв’язання в контексті забезпечення фінансової безпеки України

Джумурат О. В.
Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки держави та роль ризиків у ньому

Архірейська Н. В.
Основні напрямки забезпечення фінансової безпеки України

Книшек О. О., Костюченко К. С.
Взаємозв’язок прийомів і сфер внутрішнього та зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Боярко І. М., Гриценко Л. Л.
Стійкість бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста

Стеблянко М. Д.
Зарубіжний досвід визначення поняття нетарифного регулювання

Бабенко Л. В., Яременко О. О.
Основні напрямки обліково-аналітичних процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків у митних органах

Теплицька Г. Й.
Порівняння сучасних типів та форматів торговельних підприємств за кордоном і в Україні

Гринкевич С. С., Кокнаєва М. О.
Формування системи управління фінансово-економічною безпекою торговельного підприємства