Випуск № 2(46), 2011

 

Титульна сторінка

Зміст

Gellert L.
Customs – business partnerships

Вакульчик О. М., Сисолятіна І. Г.
Роль митного постаудиту в побудові профілю ризику

Wolffgang H.-M., Natzel J. M.
The authorised economic operator in the European Union

Дубицький Д. П.
Інформаційне забезпечення розширеного інструментарію митного аудиту

Базилюк Я. Б.
Виклики сучасної міжнародної фінансової кризи: висновки для України

Галько С. В.
Модель аналізу ризиків під час митного контролю товарів і транспортних засобів

Зайцев В. Є.
Тенденції та особливості розвитку посткризового світового ринку послуг в умовах глобалізації

Горянська О. В., Книшек О. О., Войтехова І. О.
Сучасні підходи до визначення рейтингу суб’єкта ЗЕД у рамках попереднього митного аудиту

Новікова Л. Ф., Новікова К. І.
Зовнішньоекономічна безпека в Україні в умовах глобалізації економічних процесів

Дергалюк І. В.
Про посилення фінансової складової забезпечення світової продовольчої безпеки

Олексієнко Р. Ю.
Іноземний досвід ефективної організації дистанційної підготовки фахівців митної справи

Чорна О. О., Сокирко А. М.
Ocoбливocтi тopговeльнo-eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa Укpaїни з_кpaїнaми_ЄC/a>

Красовська О. Ю.
Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору

Чириченко Ю. В.
Соціально-економічна категорія продовольчого розвитку в контексті економічної безпеки

Пошивалова О. В., Пошивалов В. П.
Рух іноземного капіталу та проблема оцінки надійності інвестиційної привабливості комерційних банків

Венцковський Д. Ю.
Сучасний стан і пріоритети розвитку внутрішнього товарного ринку України

Булгакова С., Микитюк І.
Фактори бюджетного ризику

Глуха Г. Я., Бондаренко О. О.
Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації

Літовченко Б. В., Єрмоленко Т. М.
Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави шляхом використання прямих закордонних інвестицій

Піскунова Н. О
Проблема визначення категорії “грошові потоки” та його значення для фіскальної практики