Випуск № 1(45), 2011

 

Титульна сторінка

Зміст

Пашко П. В.
Система гарантійних зобов’язань під час увезення товару на територію США

Вакульчик О. М., Дубицький Д. П., Яковенко І. В.
Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства як функція планування та контролю економічної безпеки підприємства

Терещенко С. С., Хабло Г. О.
Митна вартість: сучасний стан, проблеми та шляхи розв’язання

Олексієнко Р. Ю.
Проблема вибору економічно ефективного виду санкцій за порушення митних правил суб’єктами ЗЕД

Мещеряков А. А., Сопотян С. В.
Регуляторна політика як складова забезпечення еко- номічної безпеки в Україні

Суворов В. В.
Порівняльний аналіз ефективності здійснення митної справи в Україні та інших країнах

Рева Т. М.
Непряме оподаткування експортно-імпортних операцій у нових законодавчих умовах

Осадча Н. В.
Система збалансованих показників як напрям регулювання організації праці в митних органах

Македон В. В.
Стратегії формування інтегрованих структур міжнародних корпорацій у результаті злиття і поглинання

Петруня В. Ю.
Економічна глобалізація: вплив на бізнес та суб’єктів надання митних послуг у контексті маркетингового управління

Терещенко С. С., Галько С. В.
Упровадження норм податкового кодексу України в митну справу

Шершун А. А.
Актуальні питання порядку здійснення митних процедур у застосуванні митного режиму “переробка на митній території України” та міжнародні стандарти

Вакульчик О. М., Чіка Т. М.
Застосування сучасних форм і методів навчання в системі безперервної професійної підготовки персоналу митних органів

Літовченко Б. В., Петруня Ю. Є.
Дистанційне навчання як організаційна інновація

Чириченко Ю. В.
Товарна біржова торгівля продовольством: підходи до оцінювання

Трушенко О. М.
“Нова фінансова еліта” як фактор прискорення глобалізаційних про- цесів

Іванчук С. І.
Умови формування антикризової стійкості автотранспортних підприємств України в системі економічної глобалізації

Єдинак Т. С., Нагорна А. С.
Система фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджету державних вищих навчальних закладів

Афанасьєва О. Б.
Методологічне підгрунтя реалізації системного підходу до антикризового управління

Міжнародний круглий стіл молодих учених до 15-річчя АМСУ “Зовнішньоекономічна діяльність України в умовах глобалізації”

Круглий стіл з нагоди Дня науки та 15-річчя Академії митної служби України “Розвиток митної системи: проблеми і перспективи”