Випуск № 2(82), 2023

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гiрман А.П.
Взаємозв’язок світової економіки та політики у сучасному світі: трансформація та виклики

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Shevchenko Iryna
Determinants of the development of digital trade in global markets

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Перегуда Ю.А.
Концепції конкуренції як ключова складова наукового забезпечення формування конкурентоспроможності продукції тваринництва

Степаненко С.В.
Використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрного бізнесу за умов інклюзивної економіки

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Буняк Н.М., Тимощук О.В.
Особливості управління ресурсним потенціалом підприємства в умовах кризових явищ

Воленщук Н.А., Жук Н.Л.
Особливості комерціалізації селекційних досягнень у науково-дослідних установах

Дюк А.А.
Еволюційні аспекти становлення теорії й практики розвитку підприємництва у системі ринку

Корнєєв М.В., Кучер М.М., Третьякова В.О.
Імідж підприємства індустрії гостинності як інструмент забезпечення конкурентоспроможності

Нагара М.Б.
Специфіка та інструментарій екосистемного підходу

Небаба Н.О., Горб К.М., Мартиненко О.К.
Інноваційний розвиток підприємств індустрії гостинності

Скопенко Н.С., Капінус Л.В., Лелека О.О.
Онлайн-мерчандайзинг як інструмент активізації маркетингової поведінки підприємства на онлайн-ринку

Ткаченко Т.П.
Теоретико-концептуальні засади формування системи економічної безпеки підприємств в конкурентних умовах

Язіна В.А., Стеблюк Н.Ф., Третьякова В.О.
Управління іміджем підприємства гостинності та особливості його формування

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волохова І.С., Логвіновська С.І.
Оподаткування прибутку підприємств в Україні: результати регулюючого впливу

Вощак О.В.
Дослідження зміни профілю операційних ризиків банків

Качула С.В., Лисяк Л.В., Терещенко Т.Є.
Фінансова поведінка домогосподарств регіонів України як підґрунтя забезпечення їх стійкості в умовах економічної нестабільності

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Крупельницька І.Г.
Дослідження сучасних особливостей обліку та контролю розрахунків з покупцями

Манн Р.В., Гладкій Д.В.
Цифровізація освітньої сфери як стратегічний орієнтир розвитку країн