Випуск № 4(80), 2022

 

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Богородицька Г.Є., Сиволап Д.В., Лошкіна М.В.
Зовнішня політика Канади на сучасному етапі: особливості взаємодії з ключовими партнерами

Shcholokova Hanna, Shuliak Serhii, Yeremenko Ihor
Foreign policy of the United Kingdom: peculiarities of bilateral and multilateral cooperation

Yatchuk Olha, Girman Alla, Lukianenko M.O.
The cross-cultural dimension of social communications: protests and consolidation

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Крухмаль О.В., Криклій О.А.
Дорожня карта регуляторних інтервенцій для масштабування моделі інституційного партнерства провайдерів освітніх послуг з метою підвищення резільєнтності місцевого/регіонального соціально-економічного розвитку

Оніщик А.В.
Економічне значення прожиткового мінімуму на діяльність суб’єктів малого підприємництва

Ходико Д.І.
Кореляційний аналіз стійкості соціально орієнтованих видатків зведеного бюджету України в умовах бюджетної децентралізації

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Васильєва Т.А., Дейнека О.В.
Методологія формування за мережевим принципом коопетиційної моделі реалізації концепції «Місто, що навчається»

Дергачова Г.М., Огінський О.С., Щемур В.Ю.
Роль управлінських факторів в концепції стратегії диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Копитко М.І., Завербний А.С.
Проблеми і перспективи формування конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств та вплив на його рівень системи управління персоналом

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Токарчук Д.М.
Концептуальні положення стратегії енергоефективного та екологобезпечного розвитку громад

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Почтовюк А.Б., Семеніхіна В.В., Вєдєніна Ю.Ю.
Психологічні технології та самоменеджмент як складові соціального вектору діяльності підприємства

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найденко О.Є.
Зарубіжний досвід здійснення моніторингу податкових витрат та перспективи його впровадження в Україні

Половинко Б.С.
Проблеми формування і реалізації фінансово-бюджетних відносин та їх вплив на розвиток регіону

Шевцова О.Й., Горбунова Ю.Р.
Управління фінансовою стійкістю банку