Випуск № 1(77), 2022

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Видобора В.В.
Концепт нагромадження капіталу та економічного зростання в класичній школі політичної економії

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Горб К.М., Корнєєв М.В., Горожанкіна Н.А.
Географічно-країнознавча підготовка сучасних фахівців з міжнародних відносин

Разінькова М.Ю., Трудова М.Є., Куземко К.Ю.
Сучасні тенденції розвитку міжнародної електронної торгівлі в соціальних мережах

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Воронін А.В., Панасюк П.І.
Стан відновлювальної енергетики України та перспективні напрями розвитку

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Економіка замкнутого типу як передумова парадигми сталого економічного розвитку

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Близнюк Т.П., Майстренко О.В., Андрійченко Ж.О.
Бізнес-етика та ділові комунікації в контексті теорії поколінь

Жадько К.С., Носова Т.І., Горященко Ю.Г.
Проблеми впровадження передових світових технологій в умовах цифрового бізнесу

Зачосова Н.В., Коваль О.В., Байкер М.В.
Розвиток персоналу та кадрового потенціалу як елементи стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єкта господарювання

Косович Б.І.
Економічна культура як елемент людиноспрямованої економіки

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Роменська К.М.
Гендерно-орієнтоване та інклюзивне управління бюджетними коштами в сфері охорони здоров’я України

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Єлісєєва О.К., Вакульчик О.М.
Методологічні аспекти обліку і аудиту готової продукції та її збуту на промисловому підприємстві

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Білоскурський Р.Р.
Agile методологія впровадження інформаційних систем ERP-класу